ZENIT - Zenit, S.C.P. està format per traductors especialitzats. Treballem amb un ampli registre de temàtiques i realitzem diverses tasques que inclouen traducció, transcripció, correcció i recreació de textos.

Actualment, la contínua creació de contingut tant en línia com en suport físic sol comportar l’adaptació d’un text a distints formats.

A Zenit estem especialitzats en traslladar contingut existent a plataformes diferents:

  • de llibre a guió de DVD
  • de DVD a narració
  • d’entrevista a reportatge
  • de documental a text literari
  • internacionalització de textos per ser llegits per diferents cultures (llenguatge neutre i no pejoratiu).

L’adaptació de textos inclou la transcripció de cintes i gravacions.