ZENIT - Zenit, S.C.P. està format per traductors especialitzats. Treballem amb un ampli registre de temàtiques i realitzem diverses tasques que inclouen traducció, transcripció, correcció i recreació de textos.

Avís legal

 

1. Informació general

Les condicions següents regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://www.zenit.cat que ZENIT posa a disposició dels usuaris d’Internet.

Els usuaris podran adreçar les seves peticions, preguntes i queixes a:

Adreça de correu electrònic: info[at]zenit.cat

2. Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina http://www.zenit.cat, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, així com els diferents elements que hi conté, són titularitat de ZENIT a qui correspon l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol de les diferents modalitats i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

3. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc http://www.zenit.cat (d’ara en endavant «el Web») que ZENIT posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet, l’accés al qual implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts a aquest lloc es regirà, a més a més, per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel sol fet d’utilitzar aquests serveis.

4. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del Web sols i exclusivament si concorren les següents condicions:

4.1. Que sigui compatible amb les finalitats del Web.

4.2. Que es faci amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.

4.3. Que cap dels continguts relacionats al Web siguin modificats de cap manera.

4.4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible al Web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

5. ZENIT es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Web, de la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

6. ZENIT no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Web o al seu contingut, ni tampoc que aquest es trobi actualitzat. ZENIT portarà a terme, sempre que no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui noticia dels errors, desconnexions o manca d’actualització als continguts, totes aquelles tasques adreçades a solucionar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

7. Tant l’accés al Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci. ZENIT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de dit accés o ús. ZENIT no es fa responsable dels errors de seguretat que es poguessin produir ni dels danys que poguessin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (“maquinari” i “programari”), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:

(i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del Web
(ii) un mal funcionament del navegador
(iii) l’ús de versions no actualitzades del mateix

8. ZENIT no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del Web, sempre que siguin aliens al mateix, ni garanteix l’absència de virus o altres elements amb què es puguin produir alteracions al sistema informàtic (“maquinari” i “programari”), als documents o als fitxers de l’usuari, excloent-hi qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus causats a l’usuari per aquest motiu.

9. ZENIT és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis. Respecte a les cites de productes i serveis de tercers, ZENIT reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la seva menció o aparició al Web l’existència de drets o cap responsabilitat per part de ZENIT sobre els mateixos, com tampoc suport, patrocini, o recomanació per part de ZENIT a no ser que es manifesti de manera expressa.

10. La utilització no autoritzada de la informació continguda al Web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de ZENIT donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

11. Tot enllaç de tercers al Web ha de ser-ho a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els «enllaços profunds», el «framing» i qualsevol altre aprofitament dels continguts del Web, a favor de tercers no autoritzats.