ZENIT - Zenit, S.C.P. està format per traductors especialitzats. Treballem amb un ampli registre de temàtiques i realitzem diverses tasques que inclouen traducció, transcripció, correcció i recreació de textos.

Totes les nostres traduccions inclouen edició i correcció d’estil.

A més, Zenit ofereix serveis de revisió sobre textos ja existents, per garantir la seva terminologia, unificar l’estil i el contingut o corregir incoherències i nivell de lèxic.

En aquest servei s’inclou l’adaptació entre diverses variants d’espanyol i la creació de textos en el que darrerament es coneix com a “espanyol neutre o universal”, apte per a una lectura hispanoparlant generalitzada.

Així mateix, Zenit col·labora en la creació de glossaris com a punt de partida per a un projecte.